Για την πλοήγηση

Επιλογή γλώσσας

Θερμικές κεφαλές σώματος


Χρησιμοποιούνται για τη μετατροπή του κλασσικού συστήματος θέρμανσης σε μονοσωλήνιο και τοποθετούνται ανά θερμαντικό σώμα.

Διακρίνονται σε ίσιους διακόπτες και γωνιακούς διακόπτες.

Θερμικές κεφαλές σώματος - Γωνιακός Διακόπτης
Θερμικές κεφαλές σώματος - Γωνιακός Διακόπτης
Θερμικές κεφαλές σώματος - Γωνιακός Διακόπτης Μοτέρ
Θερμικές κεφαλές σώματος - Γωνιακός Διακόπτης Μοτέρ
Θερμικές κεφαλές σώματος - Ίσιος Διακόπτης Μοτέρ
Θερμικές κεφαλές σώματος - Ίσιος Διακόπτης Μοτέρ
Θερμικές κεφαλές σώματος - Μοτέρ Γωνιακός Διακόπτης
Θερμικές κεφαλές σώματος - Μοτέρ Γωνιακός Διακόπτης