Για την πλοήγηση

Επιλογή γλώσσας

Ηλεκτρονικός Θερμοστάτης Χώρου JES NEW GENERATION TH002 230V AC - 24V AC


Θερμοστάτης Χώρου JES NEW GENERATION 230V AC - 24V AC
Θερμοστάτης Χώρου JES NEW GENERATION 230V AC - 24V AC

Χρησιμοποιείτε όπου θέλουμε να ελέγξουμε την θερμοκρασία ενός χώρου.

Είναι κατάλληλος για: