Για την πλοήγηση

Επιλογή γλώσσας

Ηλεκτρομειωτήρες KD-CAP & KL-CAP


Ηλεκτρομειωτήρες KD-CAP & KL-CAP
Ηλεκτρομειωτήρες KD-CAP & KL-CAP

Ανοίγει με τάση και η επαναφορά γίνεται με τη διακοπή της παροχής.

Τάση 24V AC/DC. Επίσης είναι στεγανοί.