Για την πλοήγηση

Επιλογή γλώσσας

Διπλό μοτέρ - Βηματικό μοτέρ 12/24V


O κινητήρας του μειωτήρα JES και SUPER JES είναι ένα αριστερόστροφο - δεξιόστροφο μοτέρ 230V AC 50 Hz 5W ή 24V AC 50Hz 5W.

Διπλό μοτέρ - Βηματικό μοτέρ 12/24V
Διπλό μοτέρ - Βηματικό μοτέρ 12/24V
Διπλό μοτέρ - Βηματικό μοτέρ 12/24V
Διπλό μοτέρ - Βηματικό μοτέρ 12/24V