Για την πλοήγηση

Επιλογή γλώσσας

Εντολοδέκτης αυτονομίας θέρμανσης με Relay


Είναι ένας καταγραφικός εντολοδέκτης που μετρά τις ώρες λειτουργίας ενός διαμερίσματος και δίνει εκκίνηση στον καυστήρα και τον κυκλοφορητή.

Διαθέτει σύστημα μη υπερθέρμανσης του λέβητα από το ζεστό νερό, με το χαρακτηριστικό ότι παραμένει ανοιχτή η τελευταία ηλεκτροβάνα, μετά το κλείσιμο του τελευταίου θερμοστάτη χώρου.

Εντολοδέκτης αυτονομίας θέρμανσης με Relay
Εντολοδέκτης αυτονομίας θέρμανσης με Relay
Εντολοδέκτης αυτονομίας θέρμανσης με Relay
Εντολοδέκτης αυτονομίας θέρμανσης με Relay